start

Spis treści
  • Siłą woli
  • 3D - niemożliwe staje się możliwe
  • System finansowy w Polsce
  • Jak nas widza?
  • Niech mówia fakty
  • Socjal łapie oddech
  • Zarzadzanie ryzykiem
  • Coraz więcej pieniadza
  • O korzyści zacofania, czyli znów cud nad Wisła
  • Wieś według Beaty Szydło

Najciekawsze artykuły znajdziecie Państwo po wejściu do Studia Opinii.

Magazyn „Nowe Życie Gospodarcze” jest ogólnopolskim miesięcznikiem ekonomicznym.

Redagowany jest przez zespół dziennikarzy o uznanych nazwiskach w środowisku ekonomistów i menedżerów.

Nawiązuje do tradycji sięgającej 1945 roku, związanej z tygodnikiem „Życie Gospodarcze”, który przestał się ukazywać.

Jest adresowany do zarządów przedsiębiorstw, pracowników administracji gospodarczej, pracowników i studentów wyższych uczelni i szkół ekonomicznych.

Wydawcą pisma jest Towarzystwo Autorów „Nowe Życie Gospodarcze” Sp. z o.o., które działa na rynku wydawniczym od stycznia 1990 roku. Dominującym akcjonariuszem jest zespół redakcyjny.

„Nowe Życie Gospodarcze” rozchodzi się przede wszystkim w prenumeracie. Wpłaty na prenumeratę przyjmujemy przelewem na konto: 81 1020 1156 0000 7402 0006 9369 z dopiskiem od którego numeru ma obowiązywać. Dane do faktur prosimy przesłać na adres redakcji (elektronicznie bądź listownie).
Cena prenumeraty:
- kwartalna - 30,00zł brutto
- półroczna - 60,00zł brutto
- roczna - 120,00zł brutto

Studio opinii

Miło nam poinformować,
że rozpoczęliśmy stałą współpracę z portalem studioopinii.plWYDAWCA
Towarzystwo Autorów NŻG sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU i REDAKTOR NACZELNY
Jerzy Dzięciołowski - tel. 22 628 06 28
Z-CA REDAKTORA NACZELNEGO
Marcin Makowiecki - tel. 22 628 06 28
SEKRETARZ REDAKCJI
Piotr Rachtan - tel. 22 628 06 28
ADRES REDAKCJI
00-549 Warszawa, ul. Piękna 24/26

http://www.nzg.pl
e-mail: sekretariat@nzg.pl
ZESPÓŁ
Irena Dryll (komentator),
Krystyna Forowicz,
Krzysztof Fronczak,
Grażyna Garlińska,
Lech Parzuchowski.
STALE WSPÓŁPRACUJĄ
Tomasz Kuźma,
Krzysztof Mering,
Antoni Rachtan,
Teresa Radzimińska,
Anna Turska.
DTP, OPRACOWANIE
JĘZYKOWE, KOREKTA
BARTGRAF - tel. 22 625 55 48
ADMINISTRACJA i FINANSE
Jolanta Fronczak, Elżbieta Piątek
- tel. 22 628 06 28
RADA PROGRAMOWA
Władysław Banyś - prezes zarządu FTT "Stomil" Wolbrom SA, prof. Marek Belka - prezes Narodowego Banku Polskiego, Jerzy Bernhard - prezes zarządu Stalprofil SA, dr inż. Janusz Dawdziuk - dyrektor Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Włodzimierz Dyrka, prof. Danuta Hüber - przewodniocząca Komisji ds. Rozwoju Regionalnego w Parlamencie Europejskim, prof. Hubert Izdebski, Konrad Jaskóła - dyrektor Biura Relacji Międzynarodowych Grupa Lotos SA, dr inż. Wojciech Jaworski - Główny Specjalista ds. Zarządzania Emisjami, Ludwik Klinkosz - przewodniczacy rady nadzorczej Kruszywa Polskie sp z o.o., Jan Kuźma - prezes zarządu Domu Maklerskiego Banku BPS, dr Marek Madej - prezes zarządu Marani Sp. z o.o., dr inż. Jerzy Małyska, dr Krzysztof Markowski - prezes zarządu Biura Informacji Kredytowej SA, prof. Elżbieta Mączyńska - prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Marek Mroczkowski - przewodniczący rady nadzorczej Grupy Azoty, Paweł Olechnowicz - prezes zarządu Grupy Lotos SA, Jerzy Podsiadło - prezes zarządu Węglokoksu S.A., Adam Tański - prezydent Izby Zbożowo-Paszowej.